Söka externt kapital

Att söka externt kapital kräver god planering och ett bra förarbete, oavsett vilken finansieringsfas det gäller – Sådd, Startup, Tidig tillväxt, Expansion eller Buyout/mogna bolag.

En allmän uppfattning är det råder brist på kapital och främst i tidiga faser. Detta är dock en sanning med modifikation. Vår ståndpunkt är att det finns god tillgång på kapital MEN att entreprenörer i Startup fas och tidig tillväxt har svårt att få access till kapitalet på grund av okunskap och att man möter investerare alldeles för oförberedd.

Vi på KnowEx har definierat tydliga problemställningar som är till god hjälp i detta arbete.

Som ”möjliggörare” mellan idébärare och investerare hjälper vi idéerna att bli en bra affär och investerarna att förstå den affären.

Oavsett vilken fas man söker kapital för så är det viktigt att söka ”rätt kapital”. Med detta anser vi att man bör headhunta investerare som förutom kapitalet även tillför rätt kompetens och annan typ av erfarenhet till bolaget.

Målet är alltid ”rätt kapital” för rätt affärsidé.

För detta arbete tar vi en procentuell andel av det kapital vi hjälper till att anskaffa.