Bollplank/löpande affärsrådgivning & affärsutveckling

Vår bredaste och vanligaste tjänst är att agera bollplank och bistå med löpande affärsrådgivning. Tjänsten anpassas helt och hållet för respektive kunds/klients behov och önskemål. Vi erbjuder här hela vår kunskap inom försäljning, marknadsföring, internationella samarbeten, entreprenörskap och affärsrådgivning.

En stor del av denna tjänst är att vara entreprenörens personliga stöd och bollplank i sitt fortsatta företagande.

Vi hjälper också entreprenörer och startups med riskeliminering genom att paketera affärsidéer och att forma lönsamma affärsmodeller. Vi förbättrar med detta förutsättningarna för att bra idéer och dess team skall hitta nödvändigt kapital samtidigt som vi ger varje idé möjligheten att förverkligas.

Denna tjänst erbjuds i följande paketeringar:

 • Debitering per timme
 • Om uppdraget kräver mer arbete/tid kan vi erbjuda denna tjänst i paket men avrop om 10, 20 eller 30 timmar.
 • Löpande bollplank i form av ett abonnemang innehållande:
  2 tim möte/mån + rådgivning via telefon/mail upp till 5 tillfällen/månad. Denna tjänsten tecknas för en initial period om 3 månader med en uppsägningstid av 1 månad

Ledord

 • Affärsutveckling
 • Rådgivning
 • Bollplank
 • Mentor
 • Strategi
 • Försäljning/Marknad
 • Affärsmodell
 • Riskeliminering
 • Kapitalanskaffning
 • Försäljning/Marknad
 • Kommunikation/krav/förväntningar
 • Förankringsprocess
 • Kompetersförsörjning
 • Leverantörsval
 • Partnerval
 • Målbild/samsyn
 • Grupputveckling
 • Krishantering
 • HR/Personal
 • Nätverk
 • Doer