Internationalisering – Import/Export

Många företag har tagit steget ut i världen och gör riktigt bra affärer.

Med bas i 20 års internationellt arbete som entreprenör och egen företagare så hjälper vi SME-bolag att ta steget ut i världen. Ett extra starkt fokus på tillväxtländer i Asien och Indien där vi varit verksamma i mer än 12 år.

Det finns mycket goda affärsmöjligheter för även små nystartade bolag att ta steget ut och importera eller exportera varor och tjänster till och/eller från ett land utanför Sveriges gränser. Viktigt är dock att inte rusa på, utan att göra detta med bibehållen kontroll.

Att starta upp, etablera och underhålla denna typ av affärer, samarbeten och relationer är en del av vårt kärnerbjudande.

Import
Den stora driften här är naturligtvis att hitta nya produkter som saknas på vår hemmamarknad och importera dessa till Sverige. Det handlar om att optimera alla delar i kedjan, genom både avtal och via förbindelser med allt från inköp till leveranser.

Export
Sverige ligger i absoluta framkant inom många områden och här finns det mycket goda möjligheter även för helt nystartade och små entreprenörs företag på den internationella arenan.

Outsourcing av produktion och underhåll
Ett område som idag är väl etablerat och nu spänner över många branscher och länder är outsourcing. Det lockar många ur ett kostnadsbesparingsperspektiv, men tyvärr är det en snårig affär och det finns många fallgropar.

Man bör ta i beaktande att den totala kostnadsbesparingen i bästa fall kan hamna på 20-30% och att det tar två till tre år av ihärdigt arbete att hamna där, så det är med andra ord ingen ”quick fix” för att stävja rusande kostnader.
För att lyckas med denna typ av samarbeten krävs det kompetens av två världar. Dels beställaren här hemma, vilken har krav och önskemål och som många gånger behöver hjälp att formuleras. Och dels vilka krav man bör ställa på leverantören för att skapa ett optimalt utfall av satsningen.

Att förstå och styra dessa båda parametrar och parters roller är inte något man lär sig bara i teorin. För mig och mitt team krävdes det många år som koordinator innan vi förstod och lärde oss hur dessa relationer och projekt skulle hanteras effektivt.

Fokus skall ligga på VERKNINGSGRAD. Självfallet så är priset intressant, men om man inte får ut det man efterfrågar inom en rimlig tid, var ligger då vinsten på en denna satsning?

Med sammanlagt 12 års erfarenhet av att koordinera IT-jobb mellan skandinaviska företag och Indisk IT-bolag har gett oss stor insikt och bred erfarenhet/kompetens att optimera dessa samarbeten. Utöver detta också kunskapen och förmågan att förstå människor från olika världsdelar samt kulturer och befattningar.