Nätverka med kvalitet

Det pratas allt mer om vikten att nätverka för att ta sig fram i bruset och ”öppna dörrar” som man annars aldrig skulle kunna öppna. Detta är bra i sig, men om man inte har ett syfte och en strategi med sitt nätverkande så ger det sällan någonting, utan man har då enbart ”bränt en massa tid” på att springa runt och pratat med folk.

Nyckeln är att koppla till en dimension som leder ditt nätverkande till nya affärer.

När vi pratar om nätverkande så pratar vi inte bara om det fysiska mötet med en ny person, utan helheten. Vi pratar om en process och en serie aktiviteter som sammantaget leder dig till ett positivt resultat.

När vi stöttar företag och dess anställda så adresserar vi helheten för att skapa ett bestående förhållningssätt för varje enskild individ, samt för företagets gemensamma nätverkande.

I detta arbete är sociala plattformar som tex LinkedIn och Facebook bara delkomponenter men nog så värdefulla im de används rätt.