Idémangling

En tjänst för mycket tidiga skeden dvs för idébäraren som har en idé men som inte riktigt vet hur man skall ta den vidare och även hur man tar reda på om idén är värd att satsa på.

Här handlar det inte enbart om att utveckla idén utan lika stor utsträckning idébäraren som person och belysa vikten av vad som krävs för att förverkliga idén.

Syftet med denna tjänst är att ge idébärare möjlighet att ”lufta” sin idé och för att ge de första viktiga råden på hur nästa steg skall tas.

KnowEx AB guidar här sedan gärna vidare till sakkunniga i sitt partnernätverk.