Headhunting & Rekrytering

Har med bas av mina 30 år i ledande befattningar varav 25 år som entreprenör och egen företagare har jag lätt att sätta mig in i och förstå affärer på ett brett plan. Har extrem förståelse för värdet av starka individ-, team och organisation vilket varit till stor nytta i rollen som headhunter, rekryterare och karriär rådgivare.

Har fokus på rekrytering av personer och team med specialistkompetens och då gärna inom teknik och IT. Har under 12 år även förmedlat IT-kompetens från Indisk IT-industri till Skandinaviska bolag.

Har ett starkt individ fokus och ser alla som viktiga kuggar i ett team. Detta oavsett om det gäller internt
eller att få team att ha samsyn och verka i partnerskap mellan företag och olika kulturer. Har under åren aktivt coachat entreprenörer i sitt företagande samt coachat personer i ledande befattningar.

Rätt man på rätt plats kan flytta berg!