Genomlysning av nuläge

Genomlysningen baseras på en halvdags workshop där vi tillsammans med entreprenören gör en djuplodande genomlysning av affärsidén och dess nuläge.

Under workshopen ger vi handfasta tips och råd om hur man skall ta sin idé vidare på bästa sätt.

Efter avslutad workshop presenterar vi en aktivitetsplan rörande de områden vi anser behöver kompletteras.

Innan vi inleder workshopen samlar vi in en SWOT-analys, samt även en riskanalys. För att vi skall få ut mesta möjliga så är det viktigt att ni kommer väl förbereda.

Vi kommer också att ställa frågeställningar på sin spets, som vi vet att man möter när man tänker försöka få in externt kapital för uppstart eller expansion.

Innehåll:

  • Affärsidén
  • Teamet/Organisation
  • Marknadsplan
  • Genomförandeplan
  • Affärsmodell
  • Lönsamhet/finansiering
  • SWOT
  • Riskanalys