”Dressa bruden” Förberedelse inför mötet med externt kapital

Här hjälper vi till att förbereda dig inför mötet med externt kapitalet, som i sig har ”olika ansikten”. Exempel på externt kapital är: Banker, Statliga initiativ som Almi och Vinnova, olika fonder, Riskkapital, Affärsänglar och Crowdfunding.

Oavsett vilket kapital man skall möte så måste man vara förberedd och ”kunna sin affärsidé/affärsplan”.

Det gäller att ge ett bra första intryck och på ett målande sätt presentera det unika i er affär, samt på ett tydligt och lättförståeligt sätt presentera värdet av att investera just i er affärsidé.

Ett extra fokus sätts på Teamet bakom idén, något som ofta är helt avgörande för att en investerare skall vara intresserad.