Tjänster

Vi brinner för att jobba med innovativa idéer, idébärare/uppfinnare/innovatörer samt entreprenörer/företagare i startup position eller bolag under tidig tillväxt/expansion.

När vi tittar på och belyser affärsidéer så har vi ett mycket starkt fokus på affärsmodellen dvs hur man skall tjäna pengar på sin affärsidé. För detta använder vi Business Modell Canvas i allra möjligaste mån. Denna modell går som en röd tråd genom vår verksamhet och knyter samman vårt tjänsteerbjudande.

Har ett starkt individ fokus och ser alla som viktiga kuggar i ett team. Detta oavsett om det gäller internt
eller att få team att ha samsyn och verka i partnerskap mellan företag och olika kulturer. Har under åren aktivt coachat entreprenörer i sitt företagande samt coachat personer i ledande befattningar. Har här stor nytta av min erfarenhet som headhunter och rekryterare.

Tjänsteområden:

 • Idémangling för framtagande av nya produkter/tjänster
 • Nulägesanalys – Genomlysning av nuläge
 • Bollplank/löpande affärsrådgivning, strategi & affärsutveckling
 • ”Dressa bruden” – Förberedelse inför mötet med externt kapital
 • Söka externt kapital
 • Internationalisering – Import/Export
 • Skapa starka och hållbara samarbeten & partnerskap
 • Rekrytering av spetskompetens
 • Team & organisation
 • Nätverka med kvalitet
 • Interim
 • Styrelseuppdrag