Om oss

 

Med bas av lång/bred erfarenhet från näringslivet och 20 år som egna entreprenörer/företagare är vår affärsidé att hjälpa idébärare att få tillgång till externt kapital för Startup eller tillväxt.

Förenklat så kan vi beskriva oss som mellanhand, katalysator, språngbräda, kapitalbrygga och möjliggörare då vi hjälper våra kunder att förverkliga sina affärsidéer att  kommersialiseras.

Vi har identifierat ett gap mellan idébärare och kapital och vi vill överbrygga detta gap och förenkla kontakten mellan dessa parter. Det är det vi gör och brinner för.

Vi vill bevisa oss själva, för det är bara genom förtroende som vi kommer att kunna leverera vad vi lovar och det arbetet börjar här och nu.

Vi vill förändra marknaden för hur Startups och företag under tillväxt skall agera för att få tillgång till kompetens och eventuellt kapital.

Nu är verkligheten inte så enkel att kapitalet ”löser problemet” av sig självt utan det krävs kunskap och kompetens i kombination med kapital för att lyckas med uppdraget att förverkliga en affärsidé.

Åke Pihlanen >>