Svenskt entreprenörskap kan lyftas

Lyfta WebbSverige är ett av världens mest innovativa länder och har genom åren skapat många fantastiska affärsidéer och företag. Ett faktum som är mycket imponerade beroende på Sveriges storlek och folkmängd.

Detta till trots så finns det MÅNGA fler bra idéer kvar ”hemma i byrålådorna” hos många svenskar. De flesta av dessa kommer aldrig att se dagens ljus i den setup som marknaden har idag. Steget är helt enkelt för stort att ta om man inte är initierad på marknaden.

Det är istället stort fokus på forskning vilket även drar till sig större delen av det kapital som finns tillgängligt för ändamålet.

Global Entrepreneurship  Monitor (GEM) visar att entreprenörsskapet har vuxit de senaste 10 åren vilket är positivt. Denna trend är positiv men tillväxten är svagare än i andra länder – Sverige placerade sig 2012 på 17 plats av 23 utvecklade innovationsdrivna länder.

Vi vill vara med och lyfta Svenskt entreprenörskap och agera möjliggörare mellan alla fantastiska affärsidéer, dess bärare och investerare både lokalt och på en internationell arena.

Syftet är att förenkla och förbättra förutsättningarna för att bra affärsidéer skall förverkligas och om så behövs även hitta till rätt kapital.

En viktig del i detta arbete är att hjälpa investerare att göra bättre affärer genom att öka konverteringsgraden på tillgängliga investeringar.